TR | EN
Lisans
1. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121511209 AIIT I 2+0 2 2
121511195 Türk Dili I 2+0 0 2
121511196 İngilizce I 3+0 0 3
121511200 Genel Kimya I 5+0 5 6
121511206 Genel Fizik I 3+0 3 4
121511207 Genel Matematik I 3+0 3 4
121511205 Genel Kimya Lab I 0+3 1 3
  Sosyal Seçmeli I 1+0 0 1
121511208 Biyolojiye Giriş 2+0 2 4
121511204 İş Sağlığı ve Güvenliği I 1+0 1 1
3. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121513300 Analitik Kimya I 4+0 4 6
121513320 Organik Kimya I 4+0 4 6
121513217 Analitik Kimya Lab I 0+4 2 5
121513218 Organik Kimya Lab I 0+4 2 5
121513321 Fizikokimya I 4+0 4 6
121513322 Kimyada Mat. Yönt 2+0 2 2
 
5. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121515408 Anorganik Kimya I 4+0 4 5
121515315 Anorganik Kimya Lab I 0+4 2 4
121515416 Aletli Analiz 4+0 4 6
121515417 Biyokimya I 4+0 4 5
121515409 Fizikokimya Lab I 0+4 2 4
  Seçmeli 2 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 3 grubu 2+0 2 3 
7. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121517533 Kimya Çözümlemeleri I 2+2 3 8
121517533 Teknik Kimya 4+0 4 7
  Seçmeli 6 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 7 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 8 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 9 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 10 grubu 2+0 2 3
2. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121512200 AITT II 2+0 2 2
121512185 Türk Dili II 2+0 0 2
121512186 İngilizce II 3+0 0 3
121512190 Genel Kimya II 5+0 5 6
121512197 Genel Fizik II 3+2 4 5
121512199 Genel Matematik II 3+0 3 4
121512196 Genel Kimya Lab II 0+3 1 3
121512201 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0 0 3
  Sosyal Seçmeli II 1+0 0 1
121512198 İş Sağlığı ve Güvenliği II 1+0 1 1
4. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121514299 Analitik Kimya II 4+0 4 6
121514318 Organik Kimya II 4+0 4 6
121514221 Analitik Kimya Lab II 0+4 2 5
121514222 Organik Kimya Lab II 0+4 2 5
121514319 Fizikokimya II 4+0 4 6
  Seçmeli I Grubu 2+0 2 2
6. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121516363 Anorganik Kimya II 4+0 4 5
121516322 Anorganik Kim. Lab I 0+4 2 4
121516376 Aletli Analiz Lab. 0+4 2 4
121518482 Biyokimya II 4+0 4 5
121516378 Biyokimya Lab. 0+4 2 4
121516365 Fizikokimya Lab. II 0+4 2 4
  Seçmeli 4 grubu 2+0 2 2
  Seçmeli 5 grubu 2+0 2 2
8. Yarı Yıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Saati Ulusal Kredi AKTS
121518488 Endüstriyel Kim. Lab. 0+4 2 4
0 Kimya Çözümlemeleri II 2+2 3 8
121518510 Endüstriyel Kimya 3+0 3 3
  Seçmeli 11 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 12 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 13 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 14 grubu 2+0 2 3
  Seçmeli 15 grubu 1+2 2 3
Ders Kodu Sosyal Seçmeli 1
121511001 Beden Eğitimi I
121511002 Türk Süsleme Sanatı I
121511003 Bahçe Bakımı ve Seracılık I
121511004 Yazı Sanatı I
121511005 İlkyardım I
Ders Kodu Seçmeli 3 grubu
121515423 Gıda Güvenliği ve Toksisite
121515424 Polimer Kimyası
121515425 Katı Hal Kimyası
121515426 Adli Analitik Kimya
121515427 Hesapsal Organik Kimya
Ders Kodu Seçmeli 7 grubu
121517539 Nükleer Kimya
121517540 İlaç Geliştirme
121517541 Anorganik Polimere Giriş
121517542 Kimyasal Analizde Yöntem Seçimi
121517543 Organik Sentez Tasarımı
Ders Kodu Seçmeli 11 grubu
121518511 Endüstriyel Polimerler
121518512 Biyoteknoloji Endüstrisi
121518513 Koordinasyon Kimyası
121518514 Endüstriyel Analitik Kimya
121518515 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Ders Kodu Seçmeli 15 grubu
121518531 Fizikokimyasal Karakterizasyon Teknikleri
121518532 Mikrobiyal Biyotransformasyon Uygulamaları
121518533 Kompleks Karakterizasyonu ve Uygulamaları
121518534 Kimyasal Analiz Yöntemleri
121518535 Organik Kimyada Sentez ve Karekterizasyon
  Girişimcilik ve Küçük İşletmeler 2
Ders Kodu Sosyal Seçmeli 2
121512001 Beden Eğitimi II
121512002 Türk Süsleme Sanatı II
121512003 Bahçe Bakımı ve Seracılık II
121512004 Yazı Sanatı I
121512005 İlkyardım II
Ders Kodu Seçmeli 4 grubu
121516379 Aroma Bileşikleri
121516380 Elektrokimya
121516381 Bor Kimyası
121516382 Çevre Kimyası
121516383 İlaç Öncüsü Heterohalkalı Bileşikler
Ders Kodu Seçmeli 8 grubu
121517544 Nanopartikül Teknolojisi
121517545 Endüstriyel Enzimler
121517546 X-ışınları Analiz Teknikleri
121517547 Analitik Kimyada Elektrokimyasal Yöntemler
121517548 Boya Kimyası
Ders Kodu Seçmeli 12 grubu
121518516 Fotokimya
121518517 Beslenme Biyokimyası
121518518 Moleküler Simetriye Giris
121518519 Eser Element Analizi
121518520 Doğal Ürünler Kimyası
Ders Kodu Seçmeli 1 grubu
121514320 Kuantum Kimyası
121514321 Biyoenerji Teknolojisi
121514322 Metaller Kimyası
121514323 Çözelti Kimyası
121514324 Organik Kimyada Kromotografik Yöntemleri
Ders Kodu Seçmeli 5 grubu
121516384 Mikrobiyal Ürünler ve Çevre Dostu Teknolojileri
121516385 Polimer Teknolojisi
121516386 Anorganik Katalizörlere Giriş
121516387 Kararlılık Sabitlerinin Tayinleri ve Kullanılması
121516388 Yeşil Organik Kimya
Ders Kodu Seçmeli 9 grubu
121517549 Kataliz ve Adsorpsiyon
121517550 Besin Kimyası
121517551 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
121517552 Ayırma Yöntemleri
121517553 Petrol Kimyası
Ders Kodu Seçmeli 13 grubu
121518521 Enerji Depolama Sistemleri
121518522 Biyokimyasal Toksikoloji
121518523 Organometalik Kimyaya Giriş
121518524 Bitki ve Toprak Analizleri
121518525 Yakıtlar ve Yağlar
Ders Kodu Seçmeli 2 grubu
121515418 İlaçlar ve Yaşam
121515419 Kimyasal Kinetik
121515420 Ametaller Kimyası
121515421 Su ve Atık Su Kimyası
121515422 Karbonil Bileşikleri ve Karboksilik Asit Türevleri
Ders Kodu Seçmeli 6 grubu
121517534 Biyoelementler
121517535 Korozyon Kimyası
121517536 Anorganik Bileşiklerin Sentez Yöntemleri
121517537 Kimyada İstatiksel Yöntemler
121517538 Organik Reaksiyon Mekanizmaları
Ders Kodu Seçmeli 10 grubu
121517554 Yüzey Aktif Maddeler
121517555 Gıda Kalite Kontrolü
121517556 Termal Analiz Yöntemleri ve Uygulamaları
121517557 Atomik Spektroskopi
121517558 Zararlı Organik Kimyasallar
  Girişimcilik ve Küçük İşletmeler 1
Ders Kodu Seçmeli 14 grubu
121518526 Yüzey Kaplama Teknikleri
121518527 Biyosensörler
121518528 Manyetik Kimya
121518529 Analitik Kimyada Moleküler Spektroskopi
121518530 Tekstil Kimyası
Ders Kodu Kimya Çözümlemeleri 1
121517559 Analiz Metotları - I
121517560 Endüstriyel Atıklar - I
121517561 Önderiştirme Yöntemleri - I
121517562 Eser elementlerin Zenginleştirilmesi - I
121517563 Spektrofotometrik Tayin Yöntemleri-I
121517564 Anorganik Bileşikler I
121517565 Biyosorpsiyon-1
121517566 Biyokimyada Modern Teknikler - 1
121517567 Mikroorganizmaların Endüstriyel Kullanımları - 1
121517568 Makromolekül Kimyası 1
121517569 İletken Polimerler 1
121517570 Elektropolimerik Malzemeler - 1
121517571 Endrüstriyel Elektrokimya 1
121517572 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 1
121517573 Enerji ve Madde 1
121517574 Arayüzey Kimyası 1
121517575 Spektroskopik Analiz Yöntemleri 1
121517576 Kimyasal Hesaplamalar 1
121517577 Heterosiklik Maddelerin Sentezi 1
121517578 Organik Kimyada Yapı Analizi 1
121517579 Sentetik Organik Kimya 1
121517580 Mikrodalga ile Organik Sentez 1
121517582 Organik Sentez Yöntemleri 1
121517583 Mekanistik Organik Kimya 1
121517584 Kimyasal Proses Endüstrisi 1
121517585 Endüstriyel Organik Kimya 1
Ders Kodu Kimya Çözümlemeleri 2
121518536 Analiz Metotları - 2
121518537 Endüstriyel Atıklar - 2
121518538 Önderiştirme Yöntemleri - 2
121518539 Eser elementlerin Zenginleştirilmesi -2
121518540 Spektrofotometrik Tayin Yöntemleri-2
121518541 Anorganik Bileşikler 2
121518542 Biyosorpsiyon-2
121518543 Biyokimyada Modern Teknikler -2
121518544 Mikroorganizmaların Endüstriyel Kullanımları - 2
121518545 Makromolekül Kimyası 2
121518546 İletken Polimerler 2
121518547 Elektropolimerik Malzemeler -2
121518548 Endrüstriyel Elektrokimya 2
121518549 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 2
121518550 Enerji ve Madde 2
121518551 Arayüzey Kimyası 2
121518552 Spektroskopik Analiz Yöntemleri 2
121518553 Kimyasal Hesaplamalar 2
121518554 Heterosiklik Maddelerin Sentezi 2
121518555 Organik Kimyada Yapı Analizi 2
121518556 Sentetik Organik Kimya 2
121518557 Mikrodalga ile Organik Sentez 2
121518559 Organik Sentez Yöntemleri 2
121518560 Mekanistik Organik Kimya 2
121518561 Kimyasal Proses Endüstrisi 2
121518562 Endüstriyel Organik Kimya 2