TR | EN
Bölümümüz

Sevgili Öğrenciler,

1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğretim hayatına başlayan bölümümüz, 1993 yılında yasa ile kurulan Osmangazi Üniversitesi'ne katılmış olup, halen bu çatı altında Örgün Öğretim ve II. öğretim olmak üzere 600'den fazla öğrencisi ile eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir.

Bölümümüzde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur. Söz konusu anabilim dallarında uzmanlaşmış 22 öğretim üyesi, 8 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Uzmandan oluşan ve Uluslararası bilimsel bağlantıları ve araştırmaları bulunan bölüm öğretim kadromuz, NATO, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özel sektör ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nce desteklenen birçok projeyi başarı ile yürütmüş ve yürütmektedir.

Bölümümüzde öğrencilerimizin lisans dersleri için kullandığı 6 adet derslik ve 3 adet laboratuar ve 1 adet mini bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Laboratuarlarda öğrencilerimize, araştırma görevlileri denetiminde çağdaş koşullarda kendilerini yetiştirme imkânları sunulmaktadır.

Ayrıca, bölümümüzde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, 16 adet Avrupa standartlarında bilimsel araştırma yapılabilecek düzeyde modern cihazlarla donatılmış araştırma laboratuarları mevcuttur.

Öğrenim süresince, zorunlu ders ve laboratuarlar dışında 15 farklı seçmeli ders grubundan dersler alarak 144 krediyi tamamlayan öğrencilerimiz mezun durumuna gelmektedir. Geleneksel ve güncel yöntemlerin gereken yer ve ağırlıkta kullanıldığı ders ve laboratuarlarımızda Temel Kimya bilgi ve becerilerinin kazandırılması, artırılan seçmeli ders sayısı ile öğrencilerin daha geniş bakış açısına sahip, bağımsız düşünebilen ve yüksek etik değerleri kazanmış çağdaş birer kimyager olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Genel başarı ortalamaları yeterli olan öğrencilerimiz, üniversitemizin farklı bölümlerinde "Çift Anadal" ve "Yandal" programlarına müracaat ederek ikinci diploma ve sertifikalarına da sahip olabilmektedir.

Ayrıca, öğrenime 1 veya 2 dönem ERASMUS ve MEVLANA değişim programları kapsamında yurt dışında veya FARABİ değişim programı kapsamında yurt içinde ESOGÜ ile anlaşması olan başka bir üniversitede devam edebilme fırsatı sunulmaktadır.

Kimya alanında güncel akademik ve mesleki temel eğitimi alan mezunlarımız, resmi/özel sektör ARGE bölümlerinde araştırmacı, endüstriyel kuruluşlarda uygulamacı veya Milli Eğitim kurumunda ve dershanelerde pedagojik formasyon eğitimi almak koşuluyla Öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Donanımlı ve yetkin altyapıya sahip bölümümüzden en üst düzeyde yararlanmanız ve gerekli olgunluğa ulaşarak mezun olmanız hedefimizdir. Akademik kadromuz ve bölümümüz hakkında daha ayrıntılı bilgi için web-sitemizi incelemenizi öneririz.

Çevremizde gördüğümüz ve göremediğimiz farklı özelliklere sahip milyonlarca malzemenin yapısını periyodik tabloda yer alan sınırlı sayıdaki atom oluşturmaktadır. Kimya, bir yandan bu malzemelerin yapılarını, özelliklerini ve özellikle de bir maddeyi başka bir maddeye dönüştüren tepkimeleri inceleyen, diğer yandan mevcut malzemelerin özelliklerinin ihtiyaca ve amaca uygun şekilde değiştirilmesini, istenilen özelliklere sahip yeni malzemelerin oluşturulmasını sağlayacak bilgileri üreten bir bilim dalıdır. Kimya’nın hiç yer almadığı bir alan düşünülemez. Ülkelerin patent sayısı gelişmişliğin ve ekonomilerinin büyüklüğünün göstergesidir. Patentlere bakılınca da kimya alanın çoğunlukta olduğu görülebilir. Dünya geneline bakıldığında Kimya başarılı öğrencilerin kabul edildiği ve mezunların iş hayatında kolaylıkla yer alabildiği seçkin bölümlerdendir

Kimya Bölüm Başkanlığı