TR | EN
Lab. Kuralları

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE GENEL ÇALIŞMA KURALLARI

 

Dönem içinde her hafta yapılacak olan quizlerin (kısa sınav) ortalamasının %35’i, deney rapor sonuçlarının ortalamasının %25’i, iş sağlığı ve güvenliği (davranış) not ortalamasının %10’u (toplam %70) ve deneyler tamamlandıktan sonra yapılacak dönem sonu çıkış notunun %30’u alınmak suretiyle ilgili laboratuvar dersinin notu belirlenecektir.

Tüm laboratuvarlarda geçerli olan genel kurallar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bu kurallar Kimya laboratuarlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için belirlenmiştir. Kurallara uymayan öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (davranış) notunun sıfır olarak verilmesine karar verilmiştir.

 

1. Laboratuvar dersi için quiz, rapor ve iş sağlığı ve güvenliği (davranış) notlarının verilmesi, laboratuvarın düzeni ve dersin işleyişi ile ilgili tüm sorumluluk görevlendirilen öğretim yardımcısına aittir. Öğrenciler laboratuvar sorumlusunun tüm uyarılarına uymak zorundadır.

2. Genel kural olarak bir dönem boyunca resmi raporlu veya raporsuz bir öğrencinin toplam devamsızlık hakkı %20’dir (10 haftalık deney süresince 2 hafta devamsızlık). Resmi kurumlardan alınan raporlar %20'den fazla devamsızlık yapılmasına olanak sağlamaz. Deneye gelmeyen öğrenci, resmi sağlık raporunu laboratuvar görevlisine teslim ederek, dönem sonunda telafi deneylerini yapar. Aksi halde ilgili deney ile ilgili değerlendirmelerden sıfır (-0-) alır. Resmi kurumlardan rapor alan öğrencilerin telafi hakkı 2 hafta’dır.

Devamsızlık ile ilgili istisnai durumlar:

a) ESOGÜ’den görevli öğrenciler üniversite senatosunca görevli oldukları tarihlerdeki derslerinden izinli sayılmakla birlikte, telafi hakkı en fazla 2 hafta’dır.

b) Sağlık raporu alan öğrenciler için ameliyat durumu sözkonusu ise devamsızlık hakkı en çok 3 hafta olup telafi hakkı en fazla 2 hafta’dır.

c) Ek yerleştirme ile gelen öğrenciler laboratuvar dersinden eksik olan deneylerden, sorumlular tarafından belirlenen 2 tanesinden telafiye tabi tutulur. Telafi hakkını kullanmış olmasına rağmen yine de devam şartını sağlayamayan öğrencilere –DZ- notu verilir.

3. Dersi alan öğrenciler laboratuvar görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Disiplinsiz hareket eden, dersin düzenini bozan (yüksek sesle konuşmak veya bağırmak), uygunsuz davranışlar sergileyen ve tüm uyarılara rağmen bu davranışlara devam eden öğrenciler hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatılır.

4. Laboratuvara gelmeden önce ön çalışma yapılmalıdır. Verilen deney kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak deney hakkında detaylı bilgiye sahip olunmalıdır.

5. İlgili laboratuvarın başlama saatinden 15 dakika önce öğrenciler laboratuvar önünde hazır bulunacaklardır.

6. Laboratuvara girmeden önce, önlükler giyilmiş olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikeli ve yasaktır.

7. Laboratuvar dersi sırasında öğrencilerin, laboratuvar dışına çıkması kesinlikle yasaktır. Acil durumlarda veya zorunlu hallerde dışarı çıkmak isteyen öğrenci baş laboratuvar sorumlusu öğretim yardımcısından izin almak zorundadır. Aksi halde öğrenci hakkında tutanak tutulup o haftaki deney notlarının tümü sıfır (-0-) verilecektir.

8. Laboratuvarda asla şaka yapılmamalı, öğrenciler kendi aralarında sohbet etmemelidir.

9. Quiz başladıktan sonra gelen öğrenci, sınava alınır ancak ek süre talep edemez. Quiz bittikten sonra gelen öğrencinin notu sıfır olarak verilir. Quizini erken bitiren veya quize gelmeyen öğrenci laboratuvarda ilan edilen deney başlangıç zamanına uymaz ise iş sağlığı ve güvenliği (davranış) notu sıfır (-0-) verilecektir.

10. Sözlü veya yazılı bütün kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar laboratuvar sorumlularına sorulmalıdır.

11. Laboratuvara içecek ve yiyecek ile girilmesi yasaktır. Bu tür ihtiyaçlar ders saatinden önce giderilmelidir.

12. Laboratuvarda sorumlu kişi izin vermedikçe hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve diğer malzemelere dokunulmamalıdır.

13. Deneysel çalışmalar sadece sorumlunun size anlattığı ve gösterdiği şekilde yapılır. Asla anlatılan ve gösterilen deney yönteminden farklı bir yöntem izlenmez.

14. Laboratuvarda çalışıldığı sürece çalışmanın özelliğine göre gözlük, yüz maskesi, eldiven vb. gözü ve cildi koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

15. Kimyasal madde dökülmesine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı giyilmelidir.

16. İzin alınmadan laboratuvarda kontak lens kullanılmamalıdır.

17. Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller, su ve sabun ile yıkanmalıdır.

18. Laboratuvar bankolarının üzerinde çanta, mont gibi kişisel eşyaların bulundurulması yasaktır.

19. Laboratuvarda cep telefonunu her ne sebeple olursa olsun kullanmak yasaktır. Telefonlar kapalı bir şekilde tutulacaktır. Aksi halde öğrencinin iş sağlığı ve güvenliği (davranış) notu sıfır (-0-) verilecektir.

20. Öğrenciler laboratuvar dersine gelirken ders araç ve gereçlerini (önlük, maske, eldiven, gözlük, pens, spatül, isimlik, kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi vb.) yanında getirmek zorundadırlar. Hesap makinesi dışındaki elektronik cihazların laboratuvarda kullanılması yasaktır.

21. Her grup, deney sonunda kullandığı malzemeleri, cihazları, bankoyu ve çalıştığı lavaboyu temizlemek zorundadır. Deney sırasında kullanılan kimyasallar düzgün bir şekilde eski yerine bırakılmalıdır. Öğrencinin üzerine zimmetlenen malzemelerden öğrenciler sorumludur.

22. Deney raporları bireysel olarak ve öğrencinin kendi el yazısı ile yazılacaktır. Deney raporları, bir sonraki hafta, yeni deneye başlamadan önce laboratuvar görevlisine teslim edilmelidir. Bir sonraki hafta, deney saatinde teslim edilmeyen raporlar, verilmemiş kabul edilecek ve notu sıfır (-0-) olarak değerlendirilecektir. Laboratuvarda, deney raporu yazılmaz.

23. Bu belge laboratuvarın ilk dersinde doldurulup ilgili görevlilere teslim edilmeden hiçbir deneysel çalışmaya izin verilmeyecektir.

24. Laboratuvar derslerinin DD alt sınırı “50” nin altında olamaz.