TR | EN
Kimyager Kimdir?

Kimyager Kimdir?

Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcilerdir.

Kimyagerler, gözlem verilerini bütünleştirebilen, fen bilimleri konularına ilgili, sayısal düşünme yeteneğine ve bilimsel meraka sahip, sabırlı, dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen kişiler olmalıdırlar.

İş Alanları

Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır.

Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar...), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir. Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler:

Bunlar; plastik sanayii, ilaç sanayii, boya sanayii, petrokimya, metal sanayii, tekstil sanayii, seramik sanayii, çimento sanayii, deri sanayii, deterjan ve sabun sanayii, gıda sanayii, kozmetik sanayii, cam sanayii, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler.

MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.

Kimyagerin El Kitabı (Hasan Öz) için Tıklayınız

Laboratuvar El Kitabı (Merck) için Tıklayınız

Kimyagerlik Rehberi (Kimyagerler Derneği) için Tıklayınız

Kimyagerler Mesleği Çalıştayı (Kimyagerler Derneği) için Tıklayınız