TR | EN
Yandal

Öğrencilerimiz Biyoloji, Fizik, Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Tarla  Bitkileri ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinde Yan dal Programlarına başvurarak sertifikaya sahip olabilirler. Öğrenci, yan anadal programına, anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

Yan dal başvurusu için genel not ortalamasının en az 2.50 genel not ortalaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

BÖLÜM

YANDAL BAŞVURUSU YAPILABİLECEK BÖLÜM

KİMYA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (MÜH. FAK.)

TARLA BİTKİLERİ (ZİRAAT FAK.)

BAHÇE BİTKİLERİ (ZİRAAT FAK.)

FİZİK (FEN EDEBİYAT FAK.)

BİYOLOJİ (FEN EDEBİYAT FAK.)

 

Kimya Bölümü'nde Yandal Yapacak Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler

Kimya Bölümü'nde Yandal Yapacak Biyoloji ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler

Kimya Bölümü'nde Yandal Yapacak Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler