TR | EN
Çift Anadal

Çift anadal başvurusu için genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başarı sıralaması olarak sınıfında %20'de bulunması şartı mevcuttur. Öğrenci, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

Öğrencilerimiz Biyoloji, Fizik, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği, Ziraat Fakültesi Tarla  Bitkileri ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinde Çift Anadal Programlarına başvurarak ikinci bir diplomaya sahip olabilirler.

Detaylı Bilgi İçin;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

BÖLÜM

ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU YAPILABİLECEK BÖLÜM

KİMYA

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (MÜH. FAK.)

TARLA BİTKİLERİ (ZİRAAT FAK.)

BAHÇE BİTKİLERİ (ZİRAAT FAK.)

FİZİK (FEN EDEBİYAT FAK.)

BİYOLOJİ (FEN EDEBİYAT FAK.)

 

Kimya Bölümü'nde Çift Anadal Yapacak Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler

Kimya Bölümü'nde Çift Anadal Yapacak Biyoloji ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler

Kimya Bölümü'nde Çift Anadal Yapacak Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Alacağı Dersler