TR | EN
Program Çıktıları

PÇ-1 Kimya konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma ve uygulayabilme becerisi

PÇ-2 Kimya alanında karmaşık problemleri saptama tanımlama ve çözebilme becerisi

PÇ-3 Bilimsel yöntem ve araştırma becerilerini kazandırma

PÇ-4 Ders içeriğini güncel konuları değerlendirmede kullanabilme becerisi

PÇ-5 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

PÇ-6 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi

PÇ-7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

PÇ-8 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

PÇ-9 Deney tasarlama, yapma ve verileri analiz edebilme becerisi

PÇ-10 Kimya uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme