TR | EN
Analiz Ücretleri

 

ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı 1, 2021 Yılı Analiz Ücretleri
        Ücret (TL, KDV Hariç) 
Sıra No İşlem Kod İşlem Adı Numune veya işlem sayısı/süresi Standart Bedel ESOGÜ Diğer Üniv.  Kamu Kurumları, Teknopark Firmaları
1 A-AAS Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn Tayini  (Alevli-AAS) 1 numune 120 60 84 96
2-10 numune* 60 30 42 48
2 G-AAS Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn Tayini  (Grafit fırınlı-AAS)* 1 numune 175 87.5 123 140
2-10 numune* 90 45 63 72
3 IK  Klorür, Bromür, İyodür, Florür, Sülfat, Sülfit, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Borat Tayini (İyon Kromatografisi) 1 numune 120 60 84 96
2-10 numune* 80 40 56 64
4 UV-1 UV-GB Spektrofotometresi (Dalgaboyu tarama) 1 numune 60 30 42 48
2-10 numune* 40 20 28 32
5 UV-2 UV-GB Spektrofotometresi (Kantitatif analiz)* 1 numune 100 50 70 80
2-10 numune* 50 25 35 40
6 DPC Krom (VI) (Cr6+) Tayini (UV ile 1,5 DPC Yöntemi)* 1 numune 100 50 70 80
2-10 numune* 50 25 35 40
7 HPLC-1 Amoksisilin, Tetrasiklin, Sulfadiazin, Metronidazol, Siprofloksasin Tayini (HPLC-UV ile) 1 numune 120 60 84 96
2-10 numune* 60 30 42 48
8 HPLC-2 Etanol Tayini (HPLC-UV ile) 1 numune 150 75 105 120
2-10 numune* 80 40 56 64
9 HPLC-3 HPLC ile Yöntem Oluşturma 1 adet 300 150 210 240
10 KF Isıl işlem fırını kullanımı  (25-1200℃ arası) 1 saat 30 15 21 24
11 ET Etüv kullanımı (25-200℃ arası) 1 saat 25 12.5 18 20
12 TF Tüp Fırın kullanımı (N2 ortamı)  (25-1200℃) 1 saat 60 30 42 48
13 INK İnkübatör kullanımı 1 saat 30 15 21 24
14 TIT-1 Alkalinite tayini 1 adet 50 25 35 40
15 TIT-2 Asidite tayini 1 adet 50 25 35 40
16 TIT-3 Toplam Sertlik 1 adet 50 25 35 40
17 TIT-4 Geçici Sertlik 1 adet 50 25 35 40
18 TIT-5 Kalıcı Sertlik 1 adet 50 25 35 40
19 PH pH Tayini 1 adet 40 20 28 32
20 NEM Nem tayini 1 adet 50 25 35 40
21 ILT İletkenlik ölçümü 1 adet 40 20 28 32
22 AKM Askıda katı madde 1 adet 50 25 35 40
23 KÜL Kül tayini 1 adet 50 25 35 40
24 YAG Yağ (Gres) Tayini (Kantitatif) 1 adet 150 75 105 120
25 OTK Otoklav (Kullanım başına) 1 adet 60 30 42 48
26 ORN-1 Örnek hazırlama (kurutma) 1 adet 50 25 35 40
27 ORN-2 Örnek hazırlama (öğütme) 1 adet 50 25 35 40
28 ORN-3 Örnek hazırlama (elekten geçirme) 1 adet 50 25 35 40
29 ORN-4 Örnek hazırlama (çözme) 1 adet 100 50 70 80
30 ORN-5 Örnek hazırlama (eritiş ile çözme) 1 adet 200 100 140 160


*NOT:

Aynı elementin birden fazla numunedeki analizinde ikinci ve sonraki analizlerdeki birim fiyatıdır.

** Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                      

Prof. Dr. Sibel AKAR

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Lab. 1

Dahili: 2862/2834                       E-Posta: stunali@ogu.edu.tr

 


ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,

Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı-2, 2021 Test/Analiz/Danışmanlık Ücretleri

 

 

 

 

 

Ücret (TL, KDV Hariç)

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süre

Standart Bedel

 

ESOGÜ

 

 

Diğer Üniv.

Kamu Kurumları, Teknopark Firmaları

1

Cu-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Cu+2 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

150

75

105

120

2

Al-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Al+3 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

150

75

105

120

3

OTA

Okratoksin A Tayini (HPLC-Fl)

1 adet

650

325

455

520

4

PAT

Patulin Tayini (HPLC-UV veya CZE-UV)

1 adet

650

325

455

520

5

ZEA

Zearalenon Tayini (HPLC-Fl veya CZE-UV)

1 adet

650

325

455

520

 

Not: Fiyatlara % 18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                      

Doç. Dr. Tufan GÜRAY

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Lab. II

Dahili: 2877                           

E-Posta: tguray@ogu.edu.tr

 


ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,

Polimer Araştırma Laboratuvarı, 2021 Test/Analiz/Danışmanlık Ücretleri

 

 

 

 

Ücret (TL, KDV Hariç)

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süre

Standart Bedel

 

ESOGÜ

 

 

Diğer Üniv.

Kamu Kurumları, Teknopark Firmaları

1

UV

UV ölçümü

1 adet

80

40

56

64

2

TGA

TGA/DTA analizi

1 adet

180

90

126

144

3

GPC-RI

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Refraktif İndeks dedektörle)

1 adet

200

100

140

160

4

GPC-LS

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Işık saçılımlı dedektörle)

1 adet

220

110

154

176

5

DLS

Dinamik Işık Saçılım Partikül Analizi (ebat ve ebat dağılım)

1 adet

150

75

105

120

6

SLS01

Statik Işık Saçılım Çalışması (D ve Mw)

1 adet/gün

600

300

420

480

7

SLS02

DN/DC ölçümleri ile Statik Işık Saçılım Çalışması

1 adet/gün

750

375

525

600

8

DNDC

DN/DC ölçümü

1 adet

200

100

140

160

9

YGO

Yüzey gerilim ölçümü

1 adet

120

60

84

96

10

YO

Yoğunluk ölçümü (5 haneli)

1 adet

100

50

70

80

11

VO

Viskozite ölçümü

1 adet

120

60

84

96

12

YVO

Yoğunluk + Viskozite ölçümü

1 adet

180

90

126

144

13

ZPO

Zeta potansiyel ölçümü

1 adet

250

125

175

200

14

PBT-TR

Polimer Sentez ve Karakterizasyonu Uygulamalı Eğitim (Yurt İçi)

5 Gün

12000

-

9000

9600

15

PBT-INT

Polimer Sentez ve Karakterizasyonu Uygulamalı Eğitim (Yurt Dışı)

5 Gün

2000 USD

-

-

-

 

*NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                          

 Prof.Dr. Vural BÜTÜN

 

İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2865/2751/2752           E-Posta: vbutun@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansel TUNCER İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2752          

E-Posta: ctasagir@ogu.edu.tr

 


ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,

Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, 2021 Test/Analiz/Danışmanlık Ücretleri*

 

ÜCRET (TL, KDV Hariç)

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Özel Sektör

ESOGÜ

Diğer Üniv.

Diğer Kamu Kurumları, Teknopark Şirketleri

1

AAL1

TG/DTA analizi

1 adet

180

90

126

144

2

AAL2

DSC analizi

1 adet

180

90

126

144

3

AAL3

FT-IR analizi

1 adet

120

60

84

96

4

AAL4

Diffüz reflektans (Katı UV, Band Aralığı ölçümü, 200-800 nm)

1 adet

150

75

105

120

5

AAL5

UV spektroskopisi analizi (Band Aralığı ölçümü, 200-900 nm)

1 adet

80

40

56

64

6

AAL6

Fotolüminesans analizi

1 adet

140

70

98

112

7

AAL7

Mikrodalga ile çözme

1 adet/saat

90

45

63

72

8

AAL8

Kül tayini

1 adet

90

45

63

72

9

AAL9

Uçucu maddelerde uçucu olmayan katı madde miktarının belirlenmesi

1 adet

150

75

105

120

10

AAL10

Boya ve cilalarda uçucu madde (110°C) miktarının belirlenmesi

1 adet

150

75

105

120

11

AAL11

Danışmanlık ücreti

1 adet

İlgili analiz ücreti

İlgili analiz ücreti

İlgili analiz ücreti

İlgili analiz ücreti

12

AAL12

Numune hazırlama (Kesme, Kurutma, Öğütme, Disk haline getirme ve v.b.)

1 adet

25-200

25-100

25-140

25-160

 

*NOT: Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                          

Doç. Dr. Hakan ERER

İletişim Bilgileri: Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2734/2738     

E-Posta: herer@ogu.edu.tr