TR | EN
Analiz Ücretleri

Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı I 2020 Analiz Ücretlendirmeleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

(TL)

Toplam Fiyat*

(TL)

1

 

A-AAS

Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn Tayini

 (Alevli-AAS)**

1 adet**

100

100

2

 

G-AAS

Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn Tayini

 (Grafit fırınlı-AAS)**

1 adet**

150

150

3

 

IK

 Cl-, Br-, I-, F-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-, BO3−3 Tayini

(İyon Kromatografisi)**

1 adet**

100

100

4

 

UV-1

UV-GB Spektrofotometresi (Dalgaboyu tarama)

1 adet

50

50

5

 

UV-2

UV-GB Spektrofotometresi (Kantitatif analiz)**

1 adet**

80

80

6

DPC

Krom (VI) (Cr6+) Tayini

(UV ile 1,5 DPC Yöntemi)**

1 adet**

80

80

7

HPLC-1

Amoksisilin, Tetrasiklin, Sulfadiazin, Metronidazol, Siprofloksasin Tayini

(HPLC-UV ile)**

1 adet**

100

100

8

HPLC-2

HPLC ile Yöntem Tayini

1 adet

250

250

9

KF

Isıl işlem fırını kullanımı

(25-1200oC arası)

1 saat

25

25

10

ET

Etüv kullanımı (25-200oC arası)

1 saat

20

20

11

TF

Tüp Fırın kullanımı (N2 ortamı)

(25-1200oC)

1 saat

50

50

12

INK

İnkübatör kullanımı

1 saat

25

25

13

TIT-1

Alkalinite tayini

1 adet

30

30

14

TIT-2

Asidite tayini

1 adet

30

30

15

TIT-3

Toplam Sertlik

1 adet

30

30

16

TIT-4

Geçici Sertlik

1 adet

30

30

17

TIT-5

Kalıcı Sertlik

1 adet

30

30

18

PH

pH Tayini

1 adet

30

30

19

NEM

Nem tayini

1 adet

30

30

20

ILT

İletkenlik ölçümü

1 adet

30

30

21

AKM

Askıda katı madde

1 adet

30

30

22

KÜL

Kül tayini

1 adet

30

30

23

YAG

Yağ (Gres) Tayini (Kantitatif)

1 adet

125

125

24

ORN

Örnek hazırlama

(Kurutma, Öğütme, Elekten geçirme, Çözme, Eritiş ile çözme)

1 adet

25-200

25-200

25

OTK

Otoklav (Kullanım başına)

1 adet

50

50

 

*NOT:

*  Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.

**Aynı elementin birden fazla numunede analizinde ikinci ve sonraki analizlerde birim fiyatı üzerinden %60 indirim yapılır.

Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                      

Prof. Dr. Sibel AKAR

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı 

Dahili: 2862/2834                       E-Posta: stunali@ogu.edu.tr

 


Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı II 2018 Analiz Ücretlendirmeleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

OTA

Okratoksin A Tayini (HPLC-Fl)

1 adet

400

400

2

 

PAT

Patulin Tayini (HPLC-UV veya CZE-UV)

 

1 adet

400

400

3

 

ZEA

Zearalenon Tayini (HPLC-Fl veya CZE-UV)

 

1 adet

400

400

4

 

Cu-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Cu+2 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

50

50

5

 

Al-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Al+3 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

50

50

 

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sorumlu:                      

Doç. Dr. Tufan GÜRAY

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Lab. II

Dahili: 2877                           

E-Posta: tguray@ogu.edu.tr

 


ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi,

Kimya Bölümü Polimer Araştırma Laboratuvarı,

2020 Test/Analiz/Danışmanlık Ücretleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

UV

UV ölçümü

1 adet

80

80

2

 

TGA

TGA/DTA analizi

1 adet

140

140

3

 

GPC-RI

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Refraktif İndeks dedektör ile)

1 adet

150

150

4

 

GPC-LS

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Işık saçılımlı dedektör ile)

1 adet

180

180

5

 

DLS

Dinamik Işık Saçılım Partikül Analizi (ebat ve ebat dağılım)

1 adet

120

120

6

 

SLS01

Statik Işık Saçılım Çalışması (D ve Mw)

1 adet/gün

600

600

7

 

SLS02

DN/DC ölçümleri ile Statik Işık Saçılım Çalışması

1 adet/2-3 saat

350

350

8

 

YGO

Yüzey gerilim ölçümü

1 adet

100

100

9

 

YO

Yoğunluk ölçümü (5 haneli)

1 adet

90

90

10

 

VO

Viskozite ölçümü

1 adet

120

120

11

 

YVO

Yoğunluk + Viskozite ölçümü

1 adet

150

150

12

 

ZPO

Zeta potansiyel ölçümü

1 adet

160

160

*NOT:

  1. Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.
  2. Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Polimer Araştırma Laboratuvarı “Polimer Sentez - Karakterizasyon Uygulamalı Eğitim” hizmeti ücreti

Katılımcı                                Eğitim süresi                        Birim fiyatı (Kişi başı)

Yurt dışı                                        3-5 Gün                             600 USD (KDV dahil)

Yurt içi                                          3-5 Gün                             3000 TL  (KDV dahil)

 

Sorumlu:                          

 Prof.Dr. Vural BÜTÜN

 

İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2865/2751/2752           E-Posta: vbutun@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansel TUNCER İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2752          

E-Posta: ctasagir@ogu.edu.tr

 


Kimya  Bölümü  Anorganik Kimya Araştırma  Laboratuvarı,

2020 Yılı Test/Analiz/Danışmanlık… Ücretleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

AAL1

TG/DTA analizi

1 adet

140

140

2

 

AAL2

DSC analizi

1 adet

150

150

3

 

AAL3

FT-IR analizi

1 adet

110

110

4

 

AAL4

Diffüz reflektans (Katı UV, Band Aralığı ölçümü, 200-900 nm)

1 adet

140

140

5

 

AAL5

UV spektroskopisi analizi (Band Aralığı ölçümü, 200-900 nm)

1 adet

80

80

6

 

AAL6

Fotolüminesans analizi

1 adet

130

130

7

 

AAL7

Mikrodalga ile çözme

1 adet/saat

80

80

8

 

AAL8

Kül tayini

1 adet

80

80

9

 

AAL9

Uçucu maddelerde uçucu olmayan katı madde miktarının belirlenmesi

1 adet

140

140

10

 

AAL10

Boya ve cilalarda uçucu madde (110°C) miktarının belirlenmesi

1 adet

140

140

11

 

AAL11

Danışmanlık ücreti

1 adet

İlgili analiz ücreti

İlgili analiz ücreti

*NOT:

  1. Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.
  2. Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                          

Doç. Dr. Hakan ERER

İletişim Bilgileri: Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2734/2738     

E-Posta: herer@ogu.edu.tr