Analiz Ücretleri

Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı I 2019 Analiz Ücretlendirmeleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

(TL)

Toplam Fiyat*

(TL)

1

 

AAAS

Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn Tayini

 (Alevli-AAS)*

1 adet*

80

80

2

 

GFAAS

Ca, Cd, Cu,  Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn Tayini

 (Grafit fırınlı-AAS)*

1 adet*

100

100

3

 

IK

 Cl-, Br-, I-, F-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-, BO3−3 Tayini

(İyon Kromatografisi)*

1 adet*

120

120

4

 

UVT

UV-GB Spektrofotometresi (Dalgaboyu tarama)

1 adet

30

30

5

 

UVKA

UV-GB Spektrofotometresi (Kantitatif analiz)*

1 adet*

80

80

6

 

KF

Isıl işlem fırını kullanımı

(25-1200oC arası)

1 saat

20

20

 

7

ET

Etüv kullanımı (25-200oC arası)

1 saat

15

15

8

 

TF

Tüp Fırın kullanımı (N2)

(25-1200oC)

1 saat

30

30

 

9

INK

İnkübatör kullanımı

1 saat

25

25

10

DPC

Krom (VI) (Cr6+) Tayini

(1,5 DPC Yöntemi)*

1 adet*

80

80

11

TIT-1

Alkalinite tayini

1 adet

30

30

12

TIT-2

Asidite tayini

1 adet

30

30

13

TIT-3

Toplam Sertlik

1 adet

30

30

14

TIT-4

Geçici Sertlik

1 adet

30

30

15

TIT-5

Kalıcı Sertlik

1 adet

30

30

16

PH

pH Tayini

1 adet

15

15

17

NEM

Nem tayini

1 adet

20

20

18

ILT

İletkenlik ölçümü

1 adet

20

20

19

AKM

Askıda katı madde

1 adet

30

30

20

KÜL

Kül tayini

1 adet

30

30

21

ÖRN

Örnek hazırlama

(Kurutma, Öğütme, Elekten geçirme, Çözme, Eritiş ile çözme)

İşleme göre

15-150

15-150

22

OTK

Otoklav (Kullanım başına)

1 kullanım

40

40

*NOT:

(*) Aynı element analizi için, iki veya daha fazla numune analizi istenildiğinde her ek analiz için birim fiyatın 1/5'i alınır.

  1. Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.
  2. Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                      

Prof. Dr. Sibel AKAR

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı 

Dahili: 2862/2834                       E-Posta: stunali@ogu.edu.tr

 


Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı II 2018 Analiz Ücretlendirmeleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

OTA

Okratoksin A Tayini (HPLC-Fl)

1 adet

400

400

2

 

PAT

Patulin Tayini (HPLC-UV veya CZE-UV)

 

1 adet

400

400

3

 

ZEA

Zearalenon Tayini (HPLC-Fl veya CZE-UV)

 

1 adet

400

400

4

 

Cu-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Cu+2 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

50

50

5

 

Al-UV

Bazı ilaç ve gıda örneklerinde Al+3 iyonlarının spektrofotometrik tayini

1 adet

50

50

 

Not: Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sorumlu:                      

Doç. Dr. Tufan GÜRAY

İletişim Bilgileri: Analitik Kimya Araştırma Lab. II

Dahili: 2877                           

E-Posta: tguray@ogu.edu.tr

 


Polimer Araştırma Laboratuvarı 2019 Yılı Ölçüm-Analiz Ücretleri

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

UV

UV ölçümü

1 adet

80

80

2

 

TGA

TGA/DTA analizi

1 adet

140

140

3

 

GPC-RI

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Refraktif İndeks dedektör ile)

1 adet

120

120

4

 

GPC-LS

Jel Geçirgenlik Kromatografik Analiz (Işık saçılımlı dedektör ile)

1 adet

150

150

5

 

DLS

Dinamik Işık Saçılım Partikül Analizi (ebat ve ebat dağılım)

1 adet

100

100

6

 

SLS01

Statik Işık Saçılım Çalışması (D ve Mw)

1 adet/gün

500

500

7

 

SLS02

DN/DC ölçümleri ile Statik Işık Saçılım Çalışması

1 adet/2-3 saat

300

300

8

 

YGO

Yüzey gerilim ölçümü

1 adet

90

90

9

 

YO

Yoğunluk ölçümü (5 haneli)

1 adet

70

70

10

 

VO

Viskozite ölçümü

1 adet

100

100

11

 

YVO

Yoğunluk + Viskozite ölçümü

1 adet

140

140

12

 

ZPO

Zeta potansiyel ölçümü

1 adet

160

160

*NOT:

  1. Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.
  2. Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Polimer Araştırma Laboratuvarı “Polimer Sentez - Karakterizasyon Uygulamalı Eğitim” hizmeti ücreti

Katılımcı                                Eğitim süresi                        Birim fiyatı (Kişi başı)

Yurt dışı                                        3-5 Gün                             600 USD (KDV dahil)

Yurt içi                                          3-5 Gün                             3000 TL  (KDV dahil)

Sorumlu:                          

 Prof.Dr. Vural BÜTÜN

 

İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2865/2751/2752           E-Posta: vbutun@ogu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Cansel TUNCER İletişim : Polimer Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2752          

E-Posta: ctasagir@ogu.edu.tr

 


Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı, 2019 Yılı Test/Analiz/Danışmanlık Ücretleri*

Sıra No

İşlem Kod

İşlem Adı

Numune veya işlem sayısı/süresi

Birim Fiyatı*

Toplam Fiyat*

1

 

AAL1

TG/DTA analizi

1 adet

140

140

2

 

AAL2

DSC analizi

1 adet

150

150

3

 

AAL3

FT-IR analizi

1 adet

110

110

4

 

AAL4

Diffüz reflektans (Katı UV, Band Aralığı ölçümü, 200-900 nm)

1 adet

140

140

5

 

AAL5

UV spektroskopisi analizi (Band Aralığı ölçümü, 200-900 nm)

1 adet

80

80

6

 

AAL6

Fotolüminesans analizi

1 adet

130

130

7

 

AAL7

Mikrodalga ile çözme

1 adet/saat

80

80

8

 

AAL8

Kül tayini

1 adet

80

80

9

 

AAL9

Uçucu maddelerde uçucu olmayan katı madde miktarının belirlenmesi

1 adet

140

140

10

 

AAL10

Boya ve cilalarda uçucu madde (110°C) miktarının belirlenmesi

1 adet

140

140

11

 

AAL11

Danışmanlık ücreti

1 adet

İlgili analiz ücreti

İlgili analiz ücreti

*NOT:

  1. Üniversitelerden gelen analiz-ölçüm taleplerine %30 indirim uygulanacaktır.
  2. Fiyatlara %18 KDV dahil edilecektir.

Sorumlu:                          

Doç. Dr. Hakan ERER

İletişim Bilgileri: Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Dahili: 2734/2738     

E-Posta: herer@ogu.edu.tr