TR | EN
Program Öğretim Amaçları

Kimya Bölümünün özgörevi de göz önünde bulundurularak belirlenen Program Öğretim Amaçları (ÖA) aşağıda verilmiştir.

1. Kimyanın teorik ve uygulamalı alanlarında gereken altyapı ile donatılmış kimyagerler yetiştirmek.

2. Yeterli deneysel tecrübeye ve mesleki araçları kullanma becerisine sahip, problem çözme yetkinliği olan temel bilimciler yetiştirmek.

3. Kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri doğrultusunda çevresi ile rahat iletişim kurabilen, takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk alabilen, alanındaki gelişmeleri izleyebilen, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek kimyagerler yetiştirmek.

4. Mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürebilmek için yaşam boyu öğrenmeyi rehber edinmiş, ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarından yararlanabilecek kimyagerler yetiştirmek.

5. Evrensel insani değerlere, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip kimyagerler yetiştirmek.

6. Sanayi ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili sektörlerdeki temel bilimlerle ilgili eksikliklere çözüm bulabilecek nitelikte kimyagerler yetiştirmek.

7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE süreçlerine, kimya biliminin gelişmesine ve bu alanda bilgi birikimine (bilimsel araştırma faaliyetleri, proje, tez vb.) katkı sağlayabilecek nitelikte kimyagerler yetiştirmek.

8. Eğitim alanında istihdam edilebilecek nitelikte yeterli teorik ve uygulamalı kimya alt yapısına sahip kimyagerler yetiştirmek.

9. Son yıllarda popüler olan disiplinler arası çalışmanın önemini kavramış, Kimya bilimi yanında, gıda, sağlık, çevre ve polimer bilim ve teknolojileri gibi alanlarda da kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri olan kimyagerler yetiştirmek.