TR | EN
Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

◻ Çağdaş Kimya bilgisine sahip, nitelikli, çözüm üretebilen ve toplumsal gelişime katkıda bulanabilecek öğrenciler yetiştirmek,

◻ Güncel Kimya bilimlerinde bilgi, deneyim ve alt yapıya sahip bir akademik yapı oluşturmak,

◻ Yerel ve küresel sorunlara çözüm oluşturabilecek araştırmalar yapmak ve Kimya bilimlerindeki bilgi birikimine katkıda bulunmak,

◻ Eğitim ve araştırma konularındaki birikimini toplumun ve insanlığın hizmetine sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

◻ Dünya standartlarında kaliteli, nitelikli, dinamik ve yenilikçi bir akademik yapısı olan,

◻ Çağdaş fen bilimlerinin gerektirdiği modern alt yapıya sahip

◻ Ulusal ve Uluslararası alanda akademik başarıları ve eğitim kalitesi ile tanınan,

◻ Her ortamda rekabete açık, üstün nitelikli, iddialı, çağdaş kimya bilgisine sahip öğrenciler yetiştiren,

◻ Ülkemizin ve dünyanın kimyasal sorunlarına çözüm oluşturacak çalışmalara önem veren ve bu alanda söz sahibi olan,

◻ Verdiği eğitim-öğretim, ürettiği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan,

◻ Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilen,

◻ Sahip oldukları potansiyel ile tercih edilen mezunlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.