TR | EN
Kayıt İşlemleri

 

 

Kayıt yenileme işlemleri aşağıdaki sıra ile yapılacaktır

  1.  Katkı payının ödenmesi (Banka şubesi veya ATM yoluyla yapılabilir. EFT ile ödemeler kabul edilmemektedir) 1. öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyecektir.

  2.  İnternet üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi ile ön kayıt işleminin kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından yapılması

  3.  İnternet üzerinden danışman onayının alınması 

  4.  Danışmandan alınacak ders kayıt formu çıktısının öğrenci ve danışman tarafından imzalanarak bölüme teslimi

Kayıt yenileme esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar:

  1. İnternet üzerinden kayıt tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi ile ön kayıt işlemi yapılmazsa geç kayıt ücreti olarak 50 TL yatırılacak ve Geç Kayıt Dilekçesi el ile doldurularak banka dekontu ile birlikte teslim edildikten sonra ekle/sil kayıt günlerinde kayıt yapılacaktır.

  2. Tüm dersler öğrencinin kendi öğretiminden alınmak zorundadır. Sadece alttan ders alınırken meydana gelebilecek ders saati çakışmalarında danışmanın uygun görmesi halinde diğer öğretimden ders alınabilir. (Not: Kimya bölümünün 2. öğretimi kapanmıştır)

  3. Daha önce alınan ve başarısız olunan dersin yerine ders kaydı yapılırken aynı kodlu ve zorunlu dersler için YERİNE işlemi yapılmalıdır. Bu durumun özenle takip edilmesi mezuniyetiniz için önem arz etmektedir.

  4. Ekle/Sil kayıt haftasında bir dersi kaydınızdan silmeniz Bölüm Başkanlığı’nın uygun görmesi halinde yapılabilecektir. Aksi taktirde silme işlemi yapılmayacaktır.

  5. Ders seçimi yapılırken eğer mezuniyet durumunda değilseniz en az 15 kredilik ders seçmek zorundasınız. Eğer o dönemde almak zorunda olduğunuz ders kalmamışsa veya mezun durumunda iseniz 15 krediden az ders alabilmek için Mezun Durum Dilekçesi veya Alınacak Başka Ders Yoktur Dilekçesi el ile doldurularak danışmanınıza teslim edilmelidir.

Özel durumlar:

Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Bölümünün veya programının birinci sınıfında olan ve bir yarıyıl öğrenim gören öğrencinin, takip eden yarıyıldaki derslerine kaydı yapılırken, genel not ortalamasına bakılmaz.

Ortalamanız 1,80'in altında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF, YZ ve DZ harf notuna sahip olan tüm dersleri en fazla 22 kredi olacak şekilde alır. Daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak, ders kaydı yaptırdığı yarı yılda kayıt yaptırdığı başarısız derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. 

Ortalamanız 1,80- 1,99 arasında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF, YZ ve DZ harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 22 kredilik ders seçimi yapılabilir.

Ortalamanız 2,00- 2,99 arasında ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF  harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 22 kredilik ders seçimi yapılabilir.

Ortalamanız 3,00'dan fazla ise;

Daha önceden aldığı derslerden FF  harf notuna sahip olan tüm dersleri alır ve daha önce almadığı bir dersi alabilir. En fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir.

 

Detaylı bilgi için;

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans-Lisans, Ders Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi